Revize ocelových konstrukcí:

 • příhradové konstrukce
 • telekomunikační věže
 • ocelové haly, sklady a přístřešky
 • potrubní mosty
 • zauhlovací mosty, dopravníky
 • bilboardy
 • atd.
 • Na přání zákazníka můžeme po zpracování revize provést dle možností následující nedestruktivní defektoskopické zkoušky:


  Zkoušení ultrazvukem
  Impulzní odrazová metoda - vada, která se vyskytuje v dráze ultrazvukových vln, část energie odrazí a vrátí zpět. Na obrazovce ultrazvukového defektoskopu lze vidět polohu a velikost vady.

  Magnetická prášková metoda
  Na zkoušenou část naneseme detekční suspenzi, část zmagnetujeme a v ultrafialovém světle provedeme vyhodnocení. Nanesený magnetický prášek zviditelní místa vad.

  Kapilární metoda
  Na povrch zkoučených částí se nástrikem aplikuje tekutý penetrant, který vnikne do povrchových vad, následně se penetrant odstraní a na povrch se nanese bílá kontrastní látka, která napomáhá vzlínání detekční kapaliny z vad. Vyhodnocení se provádí v ultrafialovém světle, a to nadvakrát - nejprve jsou zviditelněny velké vady, později vady drobnější.